ترکیب سهامداران

سهامداران بالای یک درصد

 

رديف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 بانك صنعت ومعدن 2B 59.25
2 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان  498M 16.6
3 شركت ليزينگ صنعت ومعدن  275M 9.17
4 َشرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران  52M 1.73
5 سرمايه گذاري ايران و فرانسه (سهامي خاص) 50 1.65
ساير سهامداران زیر 1 درصد -- --
جمع كل 3B 100